Civitas Cultura presenta l’Any Joan Brossa al Berguedà – Torre de l’Amo / by Joan Horrit

La Torre de l’Amo per les Arts a la Colònia Viladomiu Nou, Gironella, la dediquem durant el 2019 a presentar i celebrar al Berguedà el poeta que actualment encara te tanta força com en el seu temps!
Lluís Vall, regidor de cultura de Gironella, va fer-ne la presentació molt motivat, celebrant que la torre assumís reptes a nivell de país per fer-los present al Berguedà i els produís artesanalment, amb alta creativitat, sota el mestratge de Brossa. Toni Puig, coordinador de l’associació Civitas Cultura, va manifestar la voluntat de l’associació per fer de a torre un espai de diàleg i relacions entre arts i ciutadans, expressant que el mestre ha inspirat a molts dels que formem par de l’equip de gestió.